motor 125 vcd :: CostoNet

Total de productos: 160
Clave Descripción Unidad Precio
ELEMOT00030 motor ELECTRICO MCH 100/125 vcd . PZA 17,685.11
ELEMOT00040 motor ELECTRICO MCH 110/127 VCA. PZA 17,685.11
ELEMOT00035 motor ELECTRICO MCH 200/250 vcd . PZA 17,685.11
ELEMOT00045 motor ELECTRICO MCH 220/240 VCA. PZA 17,685.11
ELEMOT00025 motor ELECTRICO MCH 24 vcd . PZA 17,685.11
ELEMOT00050 motor ELECTRICO MCH 480 VCA. PZA 17,293.53
ELEMOT00010 motor TIPO T 120 VCA PZA 20,136.04
ELEMOT00005 motor TIPO T 24 vcd PZA 20,136.04
ELEMOT00015 motor TIPO T 240 VCA PZA 20,136.04
ELEMOT00020 motor TIPO T 440/480 VCA PZA 20,136.04
MAQMAQ00405 PAVIMENTADORA motor 78 HP PZA 0.00
MAQMAQ00670 GRUA 15 TON. motor DIESEL 112 H.P PZA 0.00
MAQMAQ00800 MOTOESCREPA CON motor DIESEL 229 HP CAP. 11.5 M3 PZA 10,285.03
MAQMAQ00805 MOTOESCREPA motor DIESEL 330 HP DE 16.1 M3 PZA 0.00
MAQMAQ00810 MOTOESCREPA motor DIESEL 330 HP DE 17.6 M3 PZA 6,083.68
MAQMAQ00375 MOTONIVELADORA motor DIESEL 140 HP PZA 0.00
MAQMAQ00380 MOTONIVELADORA motor DIESEL 170 HP PZA 0.00
MAQMAQ00415 PAVIMENTADORA motor DIESEL 118 HP DE 750 TON PZA 0.00
MAQMAQ00410 PAVIMENTADORA motor DIESEL 72 HP DE 350 TON. PZA 0.00
MAQMAQ00250 COMPACTADOR AUTOPROPULSADO motor DIESEL PZA 0.00