viga ipr de 6x4" :: CostoNet

Total de productos: 6
Clave Descripción Unidad Precio
ACEEST00585 viga ipr A-36 de 16" A 18" Kg. 16,278.86
PANPAN00935 POSTE viga CAL 20 0.92 X 3.05 M. PZA 185.17
ACEEST00685 RIELES DE viga de 6" M 16.74
ACEEST00580 viga ipr (TODAS LAS MEDIDAS) Kg. 9.73
MADCON00800 MADERA DE PINO DE 3A. 4"X8"X 10' (viga) PT 458.36
MADCON00805 MADERA DE PINO DE 3A. 4"X8"X 12' (viga) PT 94.19